ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.lakatoszsanett.com weboldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeken rendelkezésedre állunk!

A www.lakatoszsanett.com üzemeltetője:

Név: Lakatos Zsanett e.v. (a továbbiakban Szolgáltató)

Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Elfenbein Bertalan utca 12.

Nyilvántartási szám: 52494956

Adószám: 68959430-2-29

Nyilvántartásba vevő hatóság: Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkár Okmányfelügyeleti Főosztály

Bankszámlaszám: OTP Bank 11773384-00913562

Elérhetőség: info@lakatoszsanett.com

Telefonszáma: +36-30-334-8084

Szerződés nyelve: magyar

Bevezetés

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a weboldalon található információk, valamint a Szolgáltató által kiadott étrendi ajánlások nem szándékoznak semmilyen konkrét betegséget vagy egészségügyi problémát orvosolni. Mindig tanácsos konzultálnia orvosával, mielőtt új étrendet, táplálkozási ajánlást, edzésprogramot vagy életmód programot próbálna ki, hogy megtudja megfelelő-e az Ön számára.

A további egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban jelen szerződés “Egészségügyi Nyilatkozat” pontja alatt olvashat bővebben.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Amennyiben jelen Szerződés valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az nem befolyásolja a Szerződés további pontjainak hatályát, így azok érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás pontok helyett az alkalmazandó törvény rendelkezései érvényesek. Szolgáltató fenntartja a jogot a vonatkozó jogszabályok keretei között jelen Szerződés rendelkezéseinek megváltoztatására. Szolgáltató a jogszabályváltozásoknak, illetve a weboldal üzemeltetésével kapcsolatban bekövetkező szükséges változásoknak megfelelően Vásárló előzetes tájékoztatása nélkül, egyoldalúan is módosíthatja az Általános Szerződési Feltételeket. A szerződés módosítását követően valamennyi Vásárlót Szolgáltató, lehetőségeihez mérten, tájékoztatja. A szükséges módosításokkal megváltoztatott szerződés a weboldalon történő közzétételt követően válik hatályossá Vásárlóval szemben. A módosítás hatályba lépését követően Vásárló a weboldal használatával és a ráutaló magatartással elfogadja a módosított szerződésben foglaltakat. A szolgáltatások további igénybevételével Vásárló a megváltozott szabályzatot szintén tudomásul veszi, ezen túlmenő beleegyezése kikérésére nincs szükség. Az esetleges változtatások a már addig létrejött Szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik. Kérjük, hogy jelen szerződés rendelkezéseit minden megrendelés előtt szíveskedjen figyelmesen elolvasni.

2. SZERZŐDÉS HATÁLYA

Jelen Szerződés kiterjed a domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, az igénybe vett szolgáltatásokra, valamint a közösségi médián megjelenített tartalmakra.

Jelen Szerződés 2018. január 1-jétől visszavonásig érvényes. Szolgáltató fenntartja a jogot a Szerződés előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.

3. VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

A weboldalon, illetve a közösségi médián Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden digitális termék, edzésprogram, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl és minden, a weboldalon és közösségi médián megjelenített online tartalom megvásárlása az alábbi feltételeknek felel meg.

A megvásárlás feltétele a szabályzat elfogadása valamint az egészségügyi kérdőív kitöltése. Ha a vásárló nyilatkozik arról, hogy olyan betegsége, állapota van, amelyről korábban tudott tájékozódni, hogy nem vállaljuk az étrend írást, a vásárlás nem tud létrejönni.

Kérjük, hogy ezeket a feltételeket alaposan vizsgálja át a weboldalon, közösségi médián keresztül történő vásárlás előtt és/vagy a termék használatának megkezdése előtt.
A weboldalon, illetve a közösségi médián Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden digitális termék, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl, forrásanyag, videó és online tartalom szerzői jogi védelem alatt áll.

4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

A www.lakatoszsanett.com weboldal online oktatóanyagokat forgalmaz, táplálkozási tanácsadással és étrendi ajánlással, sporttáplálkozási tanácsadással, csoportos óratartással foglalkozik. 

A csoportos edzés e-mailen vagy telefonon történő megkeresést követően vehető igénybe, a többi megjelenített termék pedig kizárólag a weboldal online megrendelő űrlapjain keresztül rendelhető meg. Az edzésprogramok, ajánlások, e-bookok hozzáférése online biztosított, így extra szállítási költséggel nem kell számolni.

Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Vásárlási és fizetési feltételek:

A megrendelt terméket az Ügyfél a következő módokon fizetheti ki:

  • bankkártyás fizetéssel a Barion rendszerén keresztül,
  • közvetlen banki átutalással.

A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A kínált termékek és szolgáltatások az alábbiak szerint kategorizálhatók:

Jelen Szerződés hatálya alatt elérhető termékek:
– Elektronikus könyvek
– Oktatócsomagok
– Online videótréningek
– Tanácsadási programok
– Csoportos edzés

5. FELEK KÖTELEZETTSÉGE ÉS A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSE

Vásárló a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési Nyilatkozat, valamint Jogi Nyilatkozat feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Vásárló a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

A Szolgáltatót a vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

A vásárló vállalja, hogy fizetési kötelezettségeinek eleget tesz.  Továbbá vállalja, hogy a fizetési kötelezettség teljesítése után az elektronikusan megküldött kérdőívet (kivéve kezdő csomag) illetve étkezési naplót (kivéve kezdő csomag) hiánytalanul kitölti és visszaküldi a megadott e-mail címre. (info@lakatoszsanett.com) Amennyiben ez nem történik meg, a szolgáltatási jogviszony megszűnik.

Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, a Vásárló aktív közreműködése szükséges. Szolgáltatónak nincs lehetősége annak kontrollálására, hogy Vásárló betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi ajánlásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében Vásárló számára a következőket szolgáltatja a Szolgáltató által megjelölt időtartamban (kérdőív és táplálkozási napló kitöltése utáni visszaküldéstől számított 10 munkanapon belül): személyre szabott étrendi ajánlás készítése, nem személyre szabott étrendi ajánlások készítése, életmód- és táplálkozási tanácsadás, sporttáplálkozási tanácsadás.

Vásárló vállalja, hogy a számára elkészített személyre szabott és nem személyre szabott étrendi ajánlást, kérdőívet, tanácsadást, ajánlásokat, e-mail levelezést nem továbbítja harmadik fél számára. Ha ez mégis megtörténik, abban az esetben Vásárló köteles az okozott kár megtérítésére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Amennyiben Vásárló bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a kerül visszafizetésre. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha Vásárló bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával rendel meg bármilyen szolgáltatást. Szolgáltató és Vásárló mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket békésen, tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem sikerül, Vásárló jogosult a vitából származó követelésének polgári eljárás keretében bíróság előtti érvényesítésére.

Rendelési információk, megrendelések feldolgozása

A vásárlás a www.lakatoszsanett.com weboldalon a megrendelő űrlap kitöltésével lehetséges.

A megrendelésről rendszerünk automatikus e-mailben visszaigazolást küld.
A teljesítési határidő a megrendelést és a pénzügyi teljesítést követően automatikusan megküldött kérdőív és táplálkozási napló hiánytalanul kitöltött elektronikusan, a megadott e-mail címre való visszaküldéstől számított 10 munkanap. Ezt a határidőt csakis abban az esetben köteles a szolgáltatónak betartania, ha a vásárló a megrendelést követő 10 munkanapon belül hiánytalanul elküldte a fent említett e-mailt.

A vásárló köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az összes, fent említett dokumentumot, hogy szolgáltató meg tudja kezdeni a munkát. Amennyiben vásárló a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumok összes elemét, úgy a szolgáltató indoklás nélkül eláll a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül, mellyel szemben vásárló semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.

A megjelenített termékek szolgáltatások a weboldalon keresztül, illetve a megadott e-mailen keresztül online rendelhetőek meg.

A felsorolt szolgáltatások mellett megtekintheti egy-egy szolgáltatás rövid leírását, árát a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a szolgáltatásról, akkor lépjen kapcsolatba a Szolgáltatóval.

Előfizetés menete

Az online program (Girl Power) által a Szolgáltató az egészséges életmódhoz és a rendszeres, helyes edzéshez nyújt oktatóanyagokat a Szolgáltatás megrendelőinek.

1. Megrendelési űrlapon töltse ki a számlázási adatait!

2. Ezt követően pipálja ki a jelölőnégyzetet, amennyiben elfogadja, hogy a rendszer havonta egyszer automatikusan le fogja vonni Öntől az előfizetés díját, amíg meg nem szakítja azt.

3. Ha minden mező megfelelően ki lett töltve, a “Tovább a bankkártyás fizetéshez” gomb szürkéről színesre vált, ekkor rá lehet kattintani és elküldeni a megrendelést.

4. A megrendelés elküldését követően a rendszer átirányítja a Barion oldalára, ahol biztonságosan tud fizetni bankkártyával vagy Barion tárcával.

5. Sikeres vásárlás esetén a Barion visszairányítja a Girl Power oldalára, ahol azonnal hozzáférhet a megvásárolt tartalmakhoz.

6. A vásárlásról elektronikus számlát kap a fiókjához tartozó e-mail címre.

Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy az e-mail fiókhoz tartozó tárhely telítettsége. Az e-mailben történő visszaigazolás automatikusan megtörténik a megrendelés rögzítését követően.

A megrendelt termékeket a következő módokon fizetheti ki:
– Barion tárca használatával
– bankkártyás fizetéssel Barion-on keresztül

A Szolgáltató a havonta esedékes megbízási díjat, a fizetési szolgáltatón keresztül vonja le a Tag bankkártyájáról.

A számlát a vásárlás után e-mailben küldjük ki. A számlakivonaton a Barion Payment Zrt. fog szerepelni.

 

Előfizetés lemondásának a menete

1. A Girl Power rendszerén belül láthat egy profil gombot a jobb felső sarokban (ehhez bejelentkezve kell lennie).

2. A navigációs sávon szerepel egy “Fiókom” nevű pont, erre kattintva be tudja hozni a fiókjához tartozó adatokat, beállításokat.

3. Itt láthatja a fiók beállításokat, az előfizetéshez tartozó információkat (előfizetés státusza, következő fizetési dátum stb.).

4. Itt talál egy olyan pontot, hogy “GYIK”, erre kattintva a “Hogyan tudom lemondani az előfizetésemet?” pont alatt el tudja indítani a lemondási folyamatot.

Kérem, hogy a lemondási szándékát adminisztratív okokból legkésőbb az előfizetése megújulása előtt 72 órával tegye meg, hogy semmiképp se vonódjon le az összeg.

5. A kifizetett időszak végéig természetesen még hozzá fog férni az előfizetéses tartalmakhoz.

 

6. ELÁLLÁS JOGA

Vásárló bármelyik szolgáltatás díjának kiegyenlítésével egyértelműen kifejezi szándékát az adott szolgáltatás igénybevételére és automatikusan elfogadja a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeit.

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (11.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől.

A Szolgáltató ezen felül a a megrendeléstől számított 30 napon belül igény esetén visszatéríti a megrendelés teljes árát.

7. EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZAT

Kifejezetten felhívjuk a figyelmét, hogy a www.lakatoszsanett.com oldalon keresztül elérhető termék, illetve tananyag semmilyen körülmények között sem minősül egészségügyi tanácsadásnak, semmilyen körülmények között nem vállalunk felelősséget a gyakorlatok esetleges hibás kivitelezéséért, illetve a bármilyen előforduló egészségügyi kockázatokért, mert bár körültekintő szakmai munka előzte meg a tananyag összeállítását, de a tananyag összeállítója a gyakorlatok elvégzésekor, kivitelezésekor nincs, és nem is lehet jelen személyesen.

Felhívjuk figyelmét arra, amennyiben az oldalon lévő tananyagot bármilyen betegség meggyógyítására kívánja használni, ahogy minden betegség megállapítása és arra terápiás terv elkészítése, a beteg egészségi állapotának figyelemmel kísérése a hatályos magyar jogszabályok szerint – és szerintünk is – orvosi feladat. Továbbá, ha a beteg a saját gyógykezelésébe természetgyógyászt kíván bevonni, azt a kezelőorvos nem akadályozhatja meg, ám jelen Weboldal sem a természetgyógyász szakember munkáját, sem az orvosi diagnózist és kezelést helyettesíteni nem jogosult, nem alkalmas, és nem is kívánja.

A www.lakatoszsanett.com oldalon található bejegyzések tartalma tájékoztató jellegű, és nem minősül egészségügyi tanácsadásnak. A programok nem személyre szabottak és nem veszik figyelembe az adott vásárló esetleges egészségügyi problémáit. Az itt közölt tananyag nem pótolhatja az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel, képzett természetgyógyásszal való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Tekintettel arra, hogy egyetlen alternatív vagy kiegészítő gyógymóddal kapcsolatban sincsen jogunk azt mondani, hogy bárki azt az orvosi kezelés helyett használhatja, amit mi itt leírunk, az csupán vélemény, és mint olyan, eltérhet más véleményektől – beleértve a tudomány vagy a hivatalos orvoslás, vagy a jogszabályi környezet által adott és elfogadott elképzeléseket; olyan megfogalmazott javaslat, amelyet a betegnek minden esetben egyeztetnie kell kezelőorvosával vagy háziorvosával, és érdemes jóváhagyatnia, mielőtt dönt!

Ennek megfelelően az oldal használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért, jogi és egyéb következményekért a szerzők, szerkesztők és a Szolgáltató nem vállalnak felelősséget, különösen nem akkor, ha az oldal használatára hivatkozva a páciens vagy felhasználó elmulasztotta orvos/szakember segítségét igénybe venni problémájával.

Ez a weboldal és minden rajta megjelenített tartalom, valamint minden kiadott étrendi ajánlás csak tanácsadásra szolgál. Az ezen a weboldalon megosztott információk kizárólag arra szolgálnak, hogy segítsenek az egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a súlycsökkenés és testváltozás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Ön nem tartja be maradéktalanul.

Kérjük, vegye tudomásul, hogy a nem egyénre szabott ajánlások nem alkalmasak olyan nők számára, akik terhesek, szoptatnak, vagy éppen teherbe akarnak esni, valamint nem vesznek figyelembe semmilyen ételintoleranciát, ételérzékenységet, illetve étkezési szokást, kivéve, ha ezt Szolgáltató külön jelzi.

Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért vagy felhasználásáért.

Minden információ, tartalom és étrendi ajánlás, amelyet Szolgáltató a weboldalon, valamint a közösségi médián megoszt, Szolgáltató kizárólagos szellemi tulajdona, mely saját tapasztalatai és képzettsége alapján került kidolgozásra, kivéve, ha Szolgáltató ezt másképpen nyilatkozza, illetve hivatkozza. Minden, a Szolgáltató szakképzettségére hivatkozó dokumentum és oklevél megtalálható a weboldalon.

8. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG ÉS SZERZŐI JOGOK

A weboldalon, illetve a közösségi médián Szolgáltató által megjelenített és eladásra kínált minden egyes digitális termék, étrendi ajánlás, e-book, pdf fájl és az online tartalom csak és kizárólag egyetlen Vásárló (fizető fél) számára értékesített.

Vásárló jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki a megvásárolt terméket harmadik félnek másolásra, nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti.

A jelen pontban ismertetett szerzői jogok továbbá érvényesek a Vásárló részére átadott minden dokumentumra (étrend, edzésterv, kérdőív, ajánlások, e-mail üzenetek).

9. ADATVÉDELEM

Szolgáltató bármely, a Vásárlótól kapott adatot bizalmasan kezeli, azt harmadik fél számára nem adja ki, engedély nélkül hirdetésre, reklámra, marketing célokra nem használja fel.

Szolgáltató adatvédelmi irányelveiről bővebben az „Adatvédelmi Irányelvek” menüpontban olvashat.

10. SZERZŐI JOGVÉDELEM

A weboldal használata során a www.lakatoszsanett.com részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a www.lakatoszsanett.com alvállalkozója. (Pl.: a megrendelést kezelő szoftver/számlázóprogram készítője). A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat www.lakatoszsanett.com kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat www.lakatoszsanett.com a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat www.lakatoszsanett.com bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@lakatoszsanett.com e-mail címen.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (11.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A www.lakatoszsanett.com weboldal oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja www.lakatoszsanett.com általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

11. HÍRLEVÉL IGÉNYLÉS

A www.lakatoszsanett.com több aloldalán igényelhető hírlevél. A feliratkozási űrlapokon a látogató megadhatja e-mail címét, nevét. A letöltés gombra klikkelve elfogadja, hogy az üzemeltető hírlevelet küldjön a részére. A hírlevél feliratkozás a felhasználó által bármikor törölhető, bármelyik üzemeltetőtől kapott e-mail alján. A weboldal működtetője törekszik olyan automata rendszer alkalmazására, amely lehetővé teszi, hogy a törlés iránti igény egyetlen gombnyomással automatikusan megvalósuljon.

FIzetési partnereink

Kapcsolat

info@lakatoszsanett.com

Fb Messenger

+36 30 334 80 84

Minden jog fenntartva! © 2018-2021